Ціни

 

 Ціна створення сайту та інших послуг

Досить довгий час працюючи в сфері IT, помітив що питання ціни досить складне і болюче як для замовника, так і для розробника. Завершивши кілька проектів, мені вдалося сформувати свій підхід до формування ціни, який втім не є унікальним і на авторство я не претендую. З іншого боку вважаю важливим бути відкритим і не витрачати ваш час на зайві пояснення, постараюся визначити свій підхід до формування ціни сайту, цін на послуги інтернет-маркетингу та аудиту.

Також зауважу, що мій підхід не поділяється більшістю студій і тут потрібно враховувати внутрішні бізнес процеси компанії.

Ціна створення сайту

Варто почати з того, що кожен сайт унікальний і навіть зовні схожі сайти, можуть відрізнятися в ціні в кілька разів. Вартість залежить від кількості годин фахівців залучених у проект, а їх мінімальний набір:ціна розробки сайту

 • програміст PHP (від 10 $);
 • фахівець з верстки CSS (від 5 $);
 • дизайнер (від 200 $ за проект).

Втім зауважу, що іноді в нескладних проектах можна залучати одного програміста, а дизайн купувати вже готовий і тд.

Технічне завдання (ТЗ) гарантія відкритості

Будь-який проект починається з заповнення брифу і складанні технічного завдання. Техзавдання або ТЗ може займати від 2х сторінок до 25-40, в залежності від складності проекту. В таких випадках (коли ТЗ більше 10 сторінок) – техзавдання стає окремою послугою, оскільки для його складання кваліфікований фахівець повинен витратити певну кількість часу, я раджу залучати незалежних фахівців, навіть якщо ви замовляєте сайт у веб-студії / агенстві, такий фахівець буде зацікавлений у вашій меті і не буде йти шляхом спрощення через незнання клієнта – що досить часто зустрічається .

[messagebox type=”info” ] Приблизно більше половини клієнтів студій, навіть з гучним ім’ям, залишаються незадоволені результатом, по причині необізнаності можливостей веб-розробок. Одну і ту ж функцію сайту можна здійснити кількома технічними методами, студія зацікавлена спростити розробку, оскільки її мета швидше здати проект. Тому не бійтеся залучати сторонніх фахівців і аудиторів для оцінки проекту. [/messagebox]

Після складання ТЗ можна впевнено сказати, скільки часу займе розробка в усіх залучених фахівців, а значить, визначається ціна. Таким чином можна аж до 10 $ оцінити реальну вартість проекту, не вигадуючи ціну. Більше того, маючи ТЗ ви зможете бути впевнені, що ваші очікування зрозумілі розробнику і навпаки.

Ціна послуг маркетингу

Спочатку я раджу обговорити з фахівцем шлях просування сайту, адже варіантів безліч:

 1. SEO – просування в пошукових системах;
 2. контекстна реклама;
 3. SMM – просування в соціальних мережах;
 4. відеоблогінг;
 5. контент маркетинг;

Завдання фахівця підібрати підходящу вашому бізнесу схему просування, адже не всім варто витрачати бюджет на соцмережі, як не всім буде вигідно просування в Google. Після попередніх консультацій, можна перейти вже до детальної оцінки просування або до попередньої аналітики.

проектні послуги
Створення сайту-візитки  від 300 у.о
Створення односторінкового сайту  від 200 у.о
Створення landing page  від 250 у.о
Створення Інтернет магазину  від 400 у.о (3000 у.о)
Створення web-ресурсу  від 1000 у.о
консалтинг
Технічне завдання від 10 до 20 сторінок 350-400 у.о.
Технічне завдання від 25 до 50 сторінок 800-1000 у.о.
Аудит сайту SEO від 200 у.о.
Повний аудит сайту від 400 у.о.
Юзабіліті аудит Інтернет-магазину (сайту) 500 у.о.
контент підтримка
Послуги створення контенту від 6 у.о. / 1000 знаків
Відео контент від 300 у.о.
просування, інтернет-маркетинг
SEO від 500 у.о./міс
SMM від 300 у.о./міс
контекстна реклама 10-15% від бюджету

 

malko

 

[contact-form-7 id=”595″ title=”Contact form рос”]

 

Цена создания сайта и других услуг

Достаточно долгое время работая в сфере IT, заметил что вопрос цены достаточно сложный и болезненный как для заказчика, так и для разработчика. Завершив несколько проектов, мне удалось сформировать свой подход к формированию цены, который впрочем не является уникальным и на авторство я не претендую. С другой стороны считаю важным быть открытым и не тратить ваше время на лишние объяснения, постараюсь определить свой подход к формированию цены сайта, цен на услуги интернет-маркетинга и аудита.

Также замечу, что мой подход не разделяется большинством студий и тут нужно учитывать внутренние бизнес процессы компании.

Цена создания сайта

Стоит начать с того, что сайт сайту рознь и даже внешне похожие сайты, могут различаться в цене в разы. Цена зависит от количества часов специалистов привлекаемых в проект, а их минимальный набор:

 • ціна розробки сайтупрограммист PHP (от 10 $);
 • специалист по верстке CSS (от 5 $);
 • дизайнер (от 200$ за проект).

Впрочем замечу, что иногда в несложных проектах можно привлекать одного программиста, а дизайн покупать готовый и тд.

Техническое задание (ТЗ) гарантия открытости

Любой проект начинается с заполнения брифа и составлении технического задания. Техзадание (или ТЗ) может занимать от 2х страниц до 25-40, в зависимости от сложности проекта. В таких случаях (когда ТЗ более 10 страниц) – техзадание становится отдельной услугой, т.к. для его составления квалифицированный специалист должен потратить определенное количество времени, я советую привлекать независимых специалистов, даже если вы заказываете сайт в веб-студии / агентстве, такой специалист будет заинтересован в вашей цели и не будет идти путем упрощения по неведению клиента – что довольно часто встречается.

[messagebox type=”info” ] Примерно больше половины клиентов студий, даже с громким именем, остаются недовольны результатом, по причине неосведомленности возможностей веб-разработок. Одну и ту же функцию сайта можно осуществить несколькими техническими методами, студия заинтересована упростить разработку, т.к. ее цель быстрее сдать проект. Поэтому не бойтесь привлекать сторонних специалистов и аудиторов для оценки проекта. [/messagebox]

После составления ТЗ можно определенно сказать, сколько времени займет разработка у всех привлеченных специалистов, а значит, определяется цена. Таким образом можно вплоть до 10$ оценить реальную стоимость проекта, не выдумывая цену с потолка. Более того, имея ТЗ вы сможете быть уверены, что ваши ожидания понятны разработчику и наоборот.

Цена услуг маркетинга

Вначале я советую обсудить с специалистом пути продвижения сайта, вариантов множество:

 • SEO – продвижение в поисковых системах;
 • контекстная реклама;
 • SMM – продвижение в социальных сетях;
 • видеоблогинг;
 • контент маркетинг.

Задача специалиста подобрать подходящую вашему бизнесу схему продвижения, ведь не всем стоит тратить бюджет на соцсети, как не всем будет выгодно продвижение в Google. После предварительных консультаций, можно перейти уже к детальной оценке продвижения или к предварительной аналитике.

проектные услуги
Создание сайта-визитки  от 300 у.е.
Создание одностраничника  от 200 у.е.
Создание landing page  от 250 у.е.
Создание Интернет магазина  от 400 (3000 у.е.)
Создание web-ресурса  от 1000 у.е.
консалтинг
Техническое задание от 10 до 20 страниц 350-400 у.е.
Техническое задание от 25 до 50 страниц 800-1000 у.е.
Аудит сайта SEO от 200 у.е.
Полный аудит сайта от 400 у.е.
Юзабилити аудит Интернет-магазина (сайта) 500 у.е.
контент поддержка
услуги по созданию контента от 6 у.е. / 1000 знаков
видео контент от 300 у.е.
продвижение, интернет-маркетинг
SEO от 500 у.е./мес
SMM от 300 у.е./мес
контекстная реклама 10-15% от бюджета

 malko

[contact-form-7 id=”595″ title=”Contact form рос”]

Facebook Comments

Comments

Залишити відповідь